Vēsture

Impulss radīt Aleksandra Tehniku austrāliešu aktierim un pedagogam F. Mathias Alexander (1869 – 1955) rādās 1980. gadā vadot vokālos treniņus dziedātājiem un aktieriem, un novērojot, ka veiksmīgu vokālo spēju pamatā ir efektīvs un dabīgs elpošanas process. Tāpēc sākotnēji Aleksandra tehnika tika dēvēta par “elpošanas mācību” jeb respiratory re-education

Tomēr vairāki viņa studenti norādīja, ka elpošanas tehnika viņiem ir palīdzējusi arī ar citām fiziskām grūtībām. Un tā Aleksandra tehnika kļuva par metodi, lai apzināti mainītu neefektīvus un nelabvēlīgus koordinācijas paradumus, t.sk. kustības, elpošanu, stāju.

Aleksandrs uzsvēra, ka ieradumi – kā fiziski tā garīgi – vienmēr ir savstarpēji saistīti un pārlieks ķermenisks sasprindzinājums vai neefektīva koordinācija iespaido ikdienas pašsajūtas, pašuztveri un domāšanas paradumus.

Tā īsā laika posmā tapa Aleksandra tehnika jeb use of the body.

Daži no Aleksandra tehnikas kaislīgiem atbalstītājiem – Sir Charles Sherrington, Niko Timbergen, (abi Nobela miera prēmijas laureāti medicīnā), Aldous Huxley, John Dewey, Madonna, Sting, Paul McCartney, Kevin Klein, Jeremy Irons, William Hurt, Michael Caine, Paul Newman, Keanu Reeves, Linford Christie, Daley Thompson, John McEnroe.